Сүүлд нэмэгдсэн
Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Казахстан Улсын Засгийн газар хооронд 1993 онд байгуулсан “Нийгэм хангамжийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр”-ийн тухай Монгол Улсын иргэн нь Казахстан Улсын нутаг дэвсгэр дээр хууль тогтоомжийн дагуу ажиллаж байгаад эх орондоо буцаж ирээд Монгол Улсын Нийгмийн даатгалын тухай хуульд заасан нөхцөл болзлын дагуу тэтгэвэр тогтоолгох үед түүний Казахстан Улсын нутаг дэвсгэр дээр ажилласан бүх хугацаа нь Монгол улсад нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж ажилласан нийт хугацаанд, мөн Казахстан Улсын иргэн нь Казахстан Улсын холбогдох хууль тогтоомжид заасан нөхцөл болзлын дагуу тэтгэвэр тогтоолгох тохиолдолд түүний нийт ажилласан хугацаанд нь Казахстан Улсын болон Монгол Улсын хоёулангийнх нь нутаг дэвсгэр дээр хууль тогтоомжийн дагуу ажилласан бүх хугацааг оруулж тооцно. 2015-02-26 1
 
 
Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон этгээдэд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 2 нийлүүлсэнтэй ижил хэмжээний мөнгөн торгууль (384 мянган төгрөг) ногдуулж, жолоодох эрхийг 6 сараас 2 жил хүртэлх хугацаагаар хасах гэсэн заалттай хуулийн төсөл өргөн барьсан. Та үүнийг дэмжих үү?
Нийт 2540 санал өгсөн байна.

Дээшээ