Ханш өөрчлөлт: 2018.05.21 - 2405.65    |    2019.05.17 - 2645.21    |    9.96% 

Монгол банк - USD 2018.05.19 - 2019.05.19