Муу засаглал Улс орны амин чухал асуудлууд бүү хэл, нийгмийн амьдралын өдөр тутмын харилцааг зохицуулах хуулиуд нь хэрэгжихгүй байгаа шалтгааныг судлан, дүн шинжилгээ хийж сайжруулах бус гэнэт огцом, цочмог шийдвэр, захирамж, хууль яаран гаргадаг нь амьдралд нийцдэггүй, хууль хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн ажиллагааны менежментээр хангах бололцоогүй, дутуу түүхий боловсруулагддаг байдал Муу засаглал бий болгосон үндсэн шалтгаан юм. Нийгмийн харилцаа, ялангуяа хөгжлийн бодлоготой холбоотой хуулиудыг салбарын мэргэжилтнүүдийн бүрэн оролцоо, судалгаатайгаар, тухайн харилцаанд оролцогч субьект бүрийн эрх ашиг, үүсэж болох эрсдэл, зөрчлийг шинжлэлгүйгээр, гагцхүү улс төрийн ашиг сонирхолын шийдэлтэй боловсруулж, батлагдсан хуулиуд нь амьдралын хэмнэлийг зохицуулагч, хөгжлийн бодлогыг тодоройлогч байх чадамжаа алдаж, бидний тоглох үндсэн дүрэм биш эсэргээрээ бүх үйл ажиллагаа, харилцааг боомилсон гол саад тотгор болж байна. Энэ мэтээр нийгмийг цухалд хүргэсэн зэвсэг болдог тул хоорондоо үл авцалдах, хуулийн үйлчлэл нь үйл ажиллагааг зохицуулах бус улам зөрчилд оруулсан, аль ч салбар хуулиар хамгаалагдах үндэслэлгүй байгаа байдал авилга үүсгэсээр байгаа юм. Миний бодлоор Засаглалын бүтэц өөрөө утгаа алдчихаад байгаагаас Муу засаглал ноёрхох суурь бий болсон болов уу. Монгол Улс хэдийгээр Парламентийн засаглалтай гэгддэг боловч өнөөдөр Парламентых ч биш, Ерөнхийлөгчийх биш, бүр яг ямар засаглалын хэлбэрээр явж байгаа нь хэнд ойлгогдохоо байчихсан. Энэ нь улс төрийн хүчнүүд бодлогоор уралдах, тогтвортой хөгжлийн бодлого баримтлах бус тухайн цаг зуурын үзэгдлийг хянахын тулд нийгмийн дэмжлэлгийг ямарч хамаагүй аргаар өөрийн эрх ашигт нийцүүлэхийг л зорилго болгон намчирхах, нам дотроо бүлгэрхэх, олон нийтийн дунд популист, шовинист үзэл дэлгэрүүлэх, цуурхал тарааж талцалд татан оруулах байдал байнга өрнөх болсоноор нийгэм тогтворгүйжиж, гадаад болон дотоод зах зээлийн араншин тогтмол сөрөг хандлагаар явсаар ирлээ. Хуулиараа бол эрх мэдлийг нэг бүрчлэн хуваарьлан, алдалгүй хувааж авсан мэт боловч хариуцлага хүлээдэг эрх мэдэлтэн харин олддоггүй нь юунаас үүдэлтэй вэ? 2016-06-27 17
 
 
Та оюуны өмчийг хамгаалах нь хөгжил, хөрөнгө оруулалтыг дэмжинэ гэж боддог уу?
Нийт 498 санал өгсөн байна.

Дээшээ