Ур чадварын зөрүүг шийдвэрлэх нь Дэвидсон Ж.Фрэйм PhD, (PMP)®, PMI® -н Захирлуудын Зөвлөлийн гишүүн, Цалин, урамшууллын коммисын тэргүүн PMI Today: Төслийн хүрээнд ур чадварын дутагдал хэр чухал вэ? Ур чадварын дутагдал ямар салбарын төсөлд хамгийн их уршиг авчрах вэ? Dr. Frame: Энэ асуултыг ПиЭмАй Ур Чадварын Гурвалжин (PMI Talent Triangle®) гэсэн ойлголттой холбон хариулъя. Энэ гурвалжин нь ур чадварын 3 үндсэн чиглэл дээр төвлөрдөг: Төслийн ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай төслийн удирдлагын сонгодог болон шинээр гарч ирж буй ур чадварыг эзэмших; Төсөл сонгох болон хэрэгжүүлэхдээ бизнес ба стратегийн үндэслэлтэй төлвийг баримтлах; Хүмүүсээр гайхалтай зүйлс хийлгэдэг манлайллын ур чадварыг эзэмших. Бид эдгээр чиглэлийг хамтад нь авч үзвэл байгууллагын ур чадварын хэрэгцээнд бүрэн дүүрэн нийцнэ гэдэг нь өөрөө сүрдмээр төдийгүй асар өргөн хүрээг хамарч байгааг харж болно. 2019-06-05 1 50
 
 
УИХ-аар Авто тээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг хэлэлцэж байна. 2021 оны нэгдүгээр сарын 1-нээс хэрэгжиж эхлэх уг хуулийн төсөлд буруу талдаа жолооны хүрдтэй автомашиныг хилээр оруулахыг хориглосон заалт бий. Буруу талдаа жолооны хүрдтэй машиныг хилээр оруулахыг хориглохыг Та дэмжиж байна уу?
Нийт 4310 санал өгсөн байна.

Дээшээ