"МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ СЭТГҮЙЛЗҮЙ - 102 ЖИЛ"

Эмзэг бүлгийн иргэдийн эрүүл мэндийн даатгалыг төр даана

Улс төрийн тойм

2012-08-09 09:05 GMT+8

Эмзэг бүлгийн иргэдийг Эрүүл мэндийн даатгалд хэрхэн хамруулах талаар судлахаар "Эрүүл мэндийн даатгалд эмзэг бүлгийн иргэдийг бүрэн хамруулах" загвар төслийн баг гаргасан байна.

Эрүүл мэндийн яам, Азийн хөгжлийн банк, Японы ядуурлыг бууруулах сангийн дэмжлэгтэйгээр "Улаанбаатар хотын эмзэг бүлгийн хүн амын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах" төслийн хүрээнд дөрвөн хороонд эмзэг бүлгийн 3160 иргэн эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдаагүй байгааг тогтоожээ.

Эмзэг бүлгийн иргэдийг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах боломжийг олон улсын туршлагаар судалж, бодлого боловсруулагчдад Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 6.1.5 дугаар зүйлд "Тэтгэврээс өөр мөнгөн орлогогүй иргэн болон Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 9.2 дугаар зүйлд заасан журмаар нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай нь тогтоогдсон иргэнийг эрүүл мэндийн даатгалд заавал даатгуулна" хэмээн өөрчлөлт оруулах саналыг хүргүүлжээ.

GoGo Facebook Хуудас
 
 
Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон этгээдэд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 2 нийлүүлсэнтэй ижил хэмжээний мөнгөн торгууль (384 мянган төгрөг) ногдуулж, жолоодох эрхийг 6 сараас 2 жил хүртэлх хугацаагаар хасах гэсэн заалттай хуулийн төсөл өргөн барьсан. Та үүнийг дэмжих үү?
Нийт 3094 санал өгсөн байна.

Дээшээ