Төрийн албаны шалгалт өгсөн иргэдийн материалыг дахин шалгаж байна

Өдрийн сонин

2008-05-07 17:26 GMT+8

Төрийн захиргааны мэр­гэшлийн албаны шалгалт өнгөрсөн ням гаригт Удирд­лагын академи дээр нэлээд будлиантай болж өнгөрчээ. Өглөө эхлэх ёстой хугацаа­наасаа гурван цагаар хоцорч эхэлсний дээр тестийн ма­шин нь эвдэрч дөрвөн цаг шахуу хүлээлгэжээ. Дүнгээ сонсох гэсэн иргэд уурлаж, харин шалгалтын багш нар материалаа гараараа зассан байна. Тестийн машины эвд­рэлийг шалгалтын комиссын­хон тайлбарлахдаа “Гадаа ил тавьж ажиллуулснаас бол­лоо” хэмээж байжээ. 2050 хүний материалаас дөнгөж эхний 300-г нь уншаад машин эвдэрчээ. Шалгалтын мате­риалуудыг 22 багш гараараа засч, шөнө 00 цагт дууссан байна.

Шалгалт өгсөн иргэд шал­галтын талаар ярихдаа “Их будлиантай болж байна. Эхэл­сэн даруйд л эргэн тойрон хуулж байгаа олон хүн ха­рагдсан. Шалгал­тын тестийг ил гаргаж ирээд л чөлөөтэй хуулж байсан. Бүр шалгалтын комиссын багш нар нь хүртэл зарим хүмүүст зөв хариуг зааж өгч байсан. Зарим хү­мүүс нь мэргэж­лийн хуульч дэргэдээ суул­гаад заалгаж байсан. Учир нь нэг ангид нэг л вариантаар шалгалт авсан” гэв.

Түүнчлэн шалгалтын өм­нө тест задарсан хэрэг ман­даад байгаа. Уг тестээр биз­нес хийж, үнэ хаял­цан зарж байсан хүнийг Хан-Уул дүүр­гийн цагдаагийн хэлтэст шал­гаж байна. Энд 2050 хүн шалгалт өгснөөс 313 нь тэн­цээд бай­гаа аж.
Үүнээс гадна тестийн машинд уншуулсан хэд хэ­дэн хүний шалгалтын дүн буруу, алдаатай гарчээ. Үүнээс болоод дахин мате­риалаа шалгуулахыг иргэд шаардаж, гомдол гаргасны дагуу уржигдраас эхлэн шал­галтын комисс 28-29 оноо авсан иргэдийн ма­териалд дахин хяналт тавьж шалгаж байна. Уржигдар 100-гаад иргэдийн материалыг шалга­хад долоон хариу нь зөрж байжээ. Эдгээр долоон ха­риугаас гурав нь шал­гал­тандаа тэнцсэн буюу 30 дээш оноотой гарчээ. Өчиг­дөр 16 цагийн байдлаар 60-аад хүн материалаа дахин шал­гуу­лахаар өргөдөл гаргаад байсан юм.

Тест яагаад задарсан та­лаар шалгалтын комиссын гишүүн Ш.Түдэвээс тодруу­лахад “Тест задрах ямар ч боломж байгаагүй. Төрийн албаны шалгалтын комиссын нарийн бичгийн дарга Идэр­цогт бүгдийг нь хариуцан ганцаараа боловс­руулж, нууц­лалыг нь хийсэн байгаа. Хэрвээ тест задарвал хариуц­лагыг нь тэр хүн өөрөө үүрэх учир энэ боломжгүй юм. Гадуур тараагдсан тэр тест нь хуурамч. Ямар нэгэн эмхт­гэлээс бэлдсэн тест байх гэж таамаглаж байна. Өөрөөр хэлбэл, зарим нэг иргэд зали­лан хийсэн гэсэн үг. Үүнийг батлах өөр нэг зүйл бол зөв тестийг авсан хүн 100 хувь шалгалтад тэн­цэх ёстой. Гэ­тэл одоогийн байдлаар 40-өөс дээш оноо авсан хүн огт байхгүй байна” гэлээ. Мөн тэд энэ жилийн төрийн албаны шалгалт маш хүнд­рэлтэй байсан. Тооцоолоогүй бэрх­шээлүүд их гарсан гэж байв. Учир нь өнгөрсөн жилүүдэд 800 хүн уг шалгалтыг өгч байсан бол энэ жил 2050 хүн өгсөнөөс нь байр, багш нар нь хүрэлцэхгүй байжээ. Хам­гийн гол нь тестийн машин эвдэр­сэн нь иргэдийг бухимдуулах гол нөхцөл болсон гэж тайл­барлаж байв.

Х.Цэнд-Аюуш

GoGo Facebook Хуудас
 
 
Ардчилсан нам арванхоёрдугаар сард Их хурлаа хийхээр болсон. Намын шинэчлэлийн талаар нэлээд их яригдах боллоо. Таны бодлоор энэ нам шинэчлэгдэж чадах уу?
Нийт 1146 санал өгсөн байна.

Дээшээ