Төрийн албаны шалгалт өгсөн иргэдийн материалыг дахин шалгаж байна

Өдрийн сонин

2008-05-07 17:26 GMT+8

Төрийн захиргааны мэр­гэшлийн албаны шалгалт өнгөрсөн ням гаригт Удирд­лагын академи дээр нэлээд будлиантай болж өнгөрчээ. Өглөө эхлэх ёстой хугацаа­наасаа гурван цагаар хоцорч эхэлсний дээр тестийн ма­шин нь эвдэрч дөрвөн цаг шахуу хүлээлгэжээ. Дүнгээ сонсох гэсэн иргэд уурлаж, харин шалгалтын багш нар материалаа гараараа зассан байна. Тестийн машины эвд­рэлийг шалгалтын комиссын­хон тайлбарлахдаа “Гадаа ил тавьж ажиллуулснаас бол­лоо” хэмээж байжээ. 2050 хүний материалаас дөнгөж эхний 300-г нь уншаад машин эвдэрчээ. Шалгалтын мате­риалуудыг 22 багш гараараа засч, шөнө 00 цагт дууссан байна.

Шалгалт өгсөн иргэд шал­галтын талаар ярихдаа “Их будлиантай болж байна. Эхэл­сэн даруйд л эргэн тойрон хуулж байгаа олон хүн ха­рагдсан. Шалгал­тын тестийг ил гаргаж ирээд л чөлөөтэй хуулж байсан. Бүр шалгалтын комиссын багш нар нь хүртэл зарим хүмүүст зөв хариуг зааж өгч байсан. Зарим хү­мүүс нь мэргэж­лийн хуульч дэргэдээ суул­гаад заалгаж байсан. Учир нь нэг ангид нэг л вариантаар шалгалт авсан” гэв.

Түүнчлэн шалгалтын өм­нө тест задарсан хэрэг ман­даад байгаа. Уг тестээр биз­нес хийж, үнэ хаял­цан зарж байсан хүнийг Хан-Уул дүүр­гийн цагдаагийн хэлтэст шал­гаж байна. Энд 2050 хүн шалгалт өгснөөс 313 нь тэн­цээд бай­гаа аж.
Үүнээс гадна тестийн машинд уншуулсан хэд хэ­дэн хүний шалгалтын дүн буруу, алдаатай гарчээ. Үүнээс болоод дахин мате­риалаа шалгуулахыг иргэд шаардаж, гомдол гаргасны дагуу уржигдраас эхлэн шал­галтын комисс 28-29 оноо авсан иргэдийн ма­териалд дахин хяналт тавьж шалгаж байна. Уржигдар 100-гаад иргэдийн материалыг шалга­хад долоон хариу нь зөрж байжээ. Эдгээр долоон ха­риугаас гурав нь шал­гал­тандаа тэнцсэн буюу 30 дээш оноотой гарчээ. Өчиг­дөр 16 цагийн байдлаар 60-аад хүн материалаа дахин шал­гуу­лахаар өргөдөл гаргаад байсан юм.

Тест яагаад задарсан та­лаар шалгалтын комиссын гишүүн Ш.Түдэвээс тодруу­лахад “Тест задрах ямар ч боломж байгаагүй. Төрийн албаны шалгалтын комиссын нарийн бичгийн дарга Идэр­цогт бүгдийг нь хариуцан ганцаараа боловс­руулж, нууц­лалыг нь хийсэн байгаа. Хэрвээ тест задарвал хариуц­лагыг нь тэр хүн өөрөө үүрэх учир энэ боломжгүй юм. Гадуур тараагдсан тэр тест нь хуурамч. Ямар нэгэн эмхт­гэлээс бэлдсэн тест байх гэж таамаглаж байна. Өөрөөр хэлбэл, зарим нэг иргэд зали­лан хийсэн гэсэн үг. Үүнийг батлах өөр нэг зүйл бол зөв тестийг авсан хүн 100 хувь шалгалтад тэн­цэх ёстой. Гэ­тэл одоогийн байдлаар 40-өөс дээш оноо авсан хүн огт байхгүй байна” гэлээ. Мөн тэд энэ жилийн төрийн албаны шалгалт маш хүнд­рэлтэй байсан. Тооцоолоогүй бэрх­шээлүүд их гарсан гэж байв. Учир нь өнгөрсөн жилүүдэд 800 хүн уг шалгалтыг өгч байсан бол энэ жил 2050 хүн өгсөнөөс нь байр, багш нар нь хүрэлцэхгүй байжээ. Хам­гийн гол нь тестийн машин эвдэр­сэн нь иргэдийг бухимдуулах гол нөхцөл болсон гэж тайл­барлаж байв.

Х.Цэнд-Аюуш

GoGo Facebook Хуудас
 
 
Эмнэлэгийн ажилтнуудын цалинг нэмэх нь зөв гэж Та бодож байна уу?
Нийт 1186 санал өгсөн байна.

Дээшээ