Монгол улсад гадаад банкны салбар байгуулагдах хэрэгтэй юу?
Нийт 574 санал өгсөн байна.

Дээшээ