Эрүүл мэнд
Найрамдал зуслангийн орчимд хачигт халдваржилтын хувь өндөр гарчээ Хачгаар дамжих халдварт өвчний улиралчлалтай холбогдуулан хүүхдүүдэд чиглэсэн олон нийтийн арга хэмжээ олноор зохион байгуулагддаг. Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүрэгт байрлах Найрамдал зуслангийн орчимд хачгийн тандалт судалгаа хийж, байгалийн голомтыг тогтоох, хүн амын дунд мэдлэг, хандлагыг тодорхойлох асуумж судалгаа хийж гүйцэтгэлээ. Тус газарт хачгийн нягтшил нь бага байгаа хэдий ч цуглуулсан хачигт лабораторийн шинжилгээ хийхэд хачигт риккетсиозын халдваржилтын хувь 88% буюу байгалийн голомтын идэвхижил өндөр байгааг тогтоолоо. Найрамдал орчимд амьдардаг иргэдээс асуумж судалгаа авахад 8% нь хачигт хазуулж байсан, хачигт халдварын талаар сонсч байсан гэх мэдээлэл өгсөн боловч эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой мэдлэггүй байна. өчигдөр 2 345
 
 
Бөхийн өргөөг тойрсон маргаан талцал бөхчүүдийн дунд ил далд олон жил үргэлжилж байна. Таны бодлоор иргэдийн хандив, төсвийн дэмжлэгээр бүтээсэн Бөхийн өргөөг төр өөрийн эзэмшилд авах ёстой юу?
Нийт 509 санал өгсөн байна.

Дээшээ