Эдийн засаг
Алтны салбарын уналт, сэхэл Улс төрчдийн зарим болчимгүй шийдвэрийн үр нөлөө асар их. Тэдгээрийн нэг нь “Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татварын хууль” буюу олон нийтийн дунд хэвшсэнээр “гэнэтийн ашгийн 68 хувийн татвар”. Энэ хууль батлагдсанаас болж Монголбанканд тушаагдсан алтны хэмжээ 2006 оноос эрс буурч 2005 оны хэмжээндээ эргэн очих болтол 10 жил зарцуулжээ. Тус хууль “зарим бүтээгдэхүүний” гэх тодотголтой боловч үнэндээ зөвхөн алт, зэсэнд хамаатай”. УИХ тухайн үед уг хуулийг батлахаас өмнө хуулийн эдийн засгийн үндэслэл, үр нөлөөг тодорхойлох судалгаа огт хийгээгүй. Тус хуулийн дагуу алт борлуулагч аж ахуйн нэгж байгууллага, хувь хүмүүс нэг унц алтны суурь үнэ болох 500 ам.доллар болон борлуулах үеийн зах зээлийн үнийн зөрүүгээс 68 хувийн татвар, зэсийн баяжмал борлуулагч нь нэг тонн зэсийн баяжмалын суурь үнэ болох 2600 ам.доллар болон зэсийн баяжмал борлуулах үеийн нэг тонн зэсийн зах зээлийн үнийн зөрүүгээс 68 хувийн татвар төлж байв. 2017-05-21 2 5
 
 
Хүүхдийг зодож хүмүүжүүлснээр хүүхдэд ямар сөрөг нөлөө үзүүлдэг вэ?
Нийт 26 санал өгсөн байна.

Дээшээ