Бизнес
“Сондор хилэн” төв гүнзгийрүүлсэн ангидаа элсэлт авч байна /09.00-16.30/ Богино хугацаанд англи хэл сурах хүсэл зорилго, хэрэгцээ шаардлагатай хүмүүст “Сондор хилэн” төвийн гүнзгий шатны вакум сургалт хамгийн тохиромжтой. Дүрмийн мэдлэгийг унших бичих орчуулах ярих зэрэг амьдралын хэрэглээ болтол заадаг тус төвийн бүтэн өдрийн гүнзгий шатны анги нь англи хэлний ахисан дунд түвшний мэдлэгтэй хүмүүст зориулагджээ. Өглөөний 9 цагаас оройн 16.30 хүртэл өдрийн 10 цагаар сарын 200 цагийн сургалт явуулдаг тул дундын дээд, гүнзгий гэсэн хоёр шатны мэдлэгийг эзэмшүүлдэг байна. Англи хэлний дүрэм, орчуулга, сонсгол ярианы хичээлүүдийг гурван улсын түүх соёл төрийн дуулал зэрэг мэдээлэлд үндэслэн цогцоор нь зааж мэдээллийг нь мэдлэг болгож, мэдлэгийг нь чадвар, чадварыг нь дадал болтол унших, бичих, ярих, сонсох дөрвөн дадлыг эзэмшүүлдэг учраас энэ сургалт үр дүнтэй болдог байна. Бүтэн өдрийн гүнзгийрүүлсэн ангийг төгссөн суралцагсад англи хэлний мэргэжлийн ангийг төгссөн оюутнуудтай дүйцэхүйц мэдлэг олж авдаг төдийгүй TOEFL, IELTS-ийн бэлтгэлд шууд сурах боломжтой ажээ. 2017-04-26 26
 
 
Намуудын нэр дэвшүүлэх дүрэм таны сонголтод нөлөөлдөг үү?
Нийт 43 санал өгсөн байна.

Дээшээ