500-900 мянган төгрөгийн орлоготой өрх 31.4 хувийг эзэлж байна

Б.Эрмүүн GoGo.mn

2017-11-15 12:32 GMT+8

Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2017 оны гуравдугаар улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого 929.4 мянган төгрөгт хүрчээ. 

Энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 76.1 мянган төгрөгөөр өссөн үзүүлэлт юм. 

Нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого өсөхөд цалин хөлсний орлого, тэтгэвэр тэтгэмжийн орлого өссөн нь голлог нөлөөлсөн байна. 

Өрхийн сарын дундаж зарлага 2017 оны гуравдугаар улиралд 1 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 93.2 мянган төгрөгөөр өсчээ.  Үүнд хүнсний бус бараа, үйлчилгээний болон бусад зарлага нэмэгдсэн нь голлон нөлөөлсөн аж. 

Өрхийг мөнгөн орлогоор нь авч үзвэл, 

  • 300 мянгаас доош орлоготой өрх 13.7 хувь
  • 300-500 мянган төгрөгийн орлоготой өрх 15.6 хувь
  • 500-900 мянган төгрөгийн орлоготой өрх 31.4 хувь
  • 2.1 сая төгрөгөөс дээш орлоготой өрх 5.7 хувь байна. 

Эх сурвалж: МУҮСХ

GoGo Facebook Хуудас
 
 
Иргэдэд газрыг үнэ төлбөргүйгээр өмчлүүлэх хуулийн хугацаа тавдугаар сарын 1-нд дуусна. Энэ хугацааг сунгах эсэхэд та ямар саналтай байна?
Нийт 389 санал өгсөн байна.

Дээшээ