Хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг 80 гаруй хувьтай байна

Сэтгүүлч О.Ариунбилэг

2011-02-08 14:18 GMT+8

Авлигын эсрэг хуулийн үйлчлэлд хамаарах албан тушаалтнууд хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ гаргаж дуусахад долооо хоног үлдлээ.

Авлигын эсрэг хуульд зааснаар мэдүүлэг гаргагчид жил бүрийн хоёрдугаар сарын 15-ны дотор урьд оны хөрөнгө, орлогын байдлаа мэдүүлдэг. Энэ дагуу мэдүүлэг гаргагчид хоёрдугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө, орлогоо мэдүүлэх  ёстой юм.  

Энэ жилийн хувьд улсын хэмжээнд 54 мянга гаруй албан тушаалтан хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргах урьдчилсан дүн мэдээ байгаа. Үлдэж буй долоо хоногийн хугацаанд багтаж мэдүүлэг гаргагчид хөрөнгө, орлогоо мэдүүлэхийг Авлигатай тэмцэх газраас сануулж байна.

Өнөөдөр буюу хоёрдугаар сарын 8-ны байдлаар улсын хэмжээнд хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн бүрдүүлэлт 80 гаруй хувьтай явагдаж байна. Авлигатай тэмцэх газарт хөрөнгө, орлогоо мэдүүлдэг төрийн өндөр албан тушаалтан 269 хүний 60 гаруй хувь нь хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ бүртгүүлээд байна.

Хуульд заасан хугацаанаас санаатай болон санамсаргүй байдлаар хөрөнгө, орлогоо мэдүүлэлгүй хоцроосон тохиолдолд хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл бий болдог.  Авлигын эсрэг хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.5-д ”... хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ хугацаа хожимдуулж гаргасан эсвэл бүртгүүлээгүй буюу санаатай худал мэдүүлсэн бол энэ нь түүнийг албан тушаалаас нь огцруулах, түдгэлзүүлэх, халах үндэслэл болно гэж заасан байдаг. 

Мэдүүлэг гаргагч  хөрөнгө, орлогынхоо эх үүсвэрийг бодитой, үнэн зөв тайлбарлах үүрэг хүлээдэг. Хэрэв хөрөнгө орлогынхоо эх үүсвэрийг заагаагүй буюу хэрхэн олсон талаараа тайлбарлаагүй бол хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгаж, хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл бий болох юм. 

Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягтыг бөглөхөд заавар, зөвлөгөө хэрэгтэй байгаа бол мэдүүлэг гаргагчид Авлигатай тэмцэх газрын 70112468, 70112469 дугаарын утсанд холбогдож, зөвлөгөө мэдээлэл авч болно. Мөн Авлигатай тэмцэх газрын www.iaac.mn вэб хуудаснаас хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн  маягтыг хэрхэн алдаагүй бөглөх талаарх гарын авлагатай танилцаарай.

М.Жаргал

GoGo Facebook Хуудас
 
 
Шанхайн Хамтын Ажиллагааны Байгууллагат манай улс элсэн орох саналыг Та дэмжих үү?
Нийт 1480 санал өгсөн байна.

Дээшээ